3522.com

3522.com
你好,今天是: 您现在所在的位置: 主页» 学院公告
资讯浏览  
数学系公开课安排


各位老师:
      
     
期中教学检查期间,理学院数学系公开课安排如下:  
    
教师
课程名称
周次
时间
地点
课程所属教研室
讲课内容
胡亚萍
概率与统计A
12
周四8:20-9:05
泰达3-211
工程数学教研室
总体与样本
郑石秋
高等数学B
12
周三
10:20-11:05
泰达3-101
高等数学教研室
微分中值定理        欢迎各位老师听课、评课。

                                                                  理学院
                                                           2019年11月6日

3522.com 3522.com 3522.com 3522.com 3522.com
XML 地图 | Sitemap 地图
XML 地图 | Sitemap 地图